Celem nie jest wychowanie mistrza. Celem jest wychowanie ludzi kochających aktywne i kreatywne spędzanie czasu.

MARTA GAPIŃSKA – pomysłodawczyni

Od początku istnienia naszej firmy prowadzimy zajęcia dla dzieci, kierując się przekonaniem, że docenienie wysiłku dziecka wkładanego w dowolną aktywność jest ważniejsze niż osiągnięte rezultaty.
To definiuje nasz cel i misję, wychowanie ludzi kochających aktywne i kreatywne spędzanie czasu. Jeśli w przyszłości, któreś z nich, wybierze sport, sztukę, naukę, itp. jako ścieżkę zawodową, to nie tylko będziemy ich motywować i wspierać ale mamy pewność, że dzięki naszym sposobom nauczania bardzo dobrze opanują podstawy, które są kluczem do rozwoju na wyższych szczeblach dalszej kariery.