Konspekt zajęć pt. „Plan Miasta”

Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej: