Konspekt zajęć sportowych pt. „Witaj w grupie”

Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej: