Konspekt zajęć pt. „Wylosuj Portret”

Schematyczne przedstawienie ćwiczeń ze scenariusza zajęć:

Scenariuszu zajęć w formie tekstowej: